Urbanistická studie Tišnov

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit věřejný park, který by sloužil jako nová zelená rekreační plocha nejen pro obyvatele řešeného území, ale také pro celé širší okolí. Nová třípodlažní občanská vybavenost od ulice Brněnské brání prostupu nadměrného hluku do území. Organický park reaguje na konfiguraci terénu a navádí návštěvníky k prozkoumání široké pestrosti nejrůznějších aktivit. Obytná část viladomů je od veřejné části oddělena zvýšeným a sníženým terénem a vytváří tak příjemnou měkkou formu vymezení polosoukromé a veřejné části. Návštěvník pak bude vnímat celé území jako jeden velký park s kontinuálními pěšími komunikacemi.