Nová synagoga Jihlava

Diplomová práce, Hodnocení (ECTS): Oponentský posudek: A, Vedoucí diplomové práce: AObhajoba diplomové práce: AStátní závěrečná zkouška: A, (titul: Ing. arch.)

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout novou synagogu, židovské komunitní centrum a košer restauraci v parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Synagoga je kromě místa pro bohoslužebná setkání i místem pro setkání společenských nebo náboženského studia.

Nová synagoga respektuje základy bývalé synagogy v Jihlavě, která byla v minulosti zapálena v roce 1939.  Vyvýšené náměstí před hlavním vstupem do synagogy bylo inspirováno stoupáním na Chrámovou horu v Jeruzálemě. Synagogy a křesťanské kostely by měly být podle architektonického ztvárnění rozpoznatelné a odlišitelné, proto byly zvoleny na nové synagoze prvky, které budou evokovat východní původ. Původní synagoga byla v Románsko-Maurském stylu, tudíž bylo snahou přepsat znaky z těchto slohů do dnešní doby. Ideou bylo zachovat původní základy nedotčené, proto byl navržen “levitující“ sokl s odraznou vodní plochou. Voda je symbolem života pro židovskou kulturu, ke kterému se snažili vždy být nablízku. Svou formou synagoga umožnuje odraz vodních paprsků na fasádě, ale také vytvořenými nikami v dolní části synagogy, kterými odraz vody putuje dále do sakrálního prostoru. Na fasádě se dále objevují trojúhelníkové otvory symbolizující – trojúhelník s vrcholem vzhůru oheň, trojúhelník opačně položený vodu nebo také mužský a ženský princip.  Nové židovské komunitní centrum vytváří atrium, které slouží pro oslavu židovských svátků. Košer restaurace bude sloužit nejen pro židovskou komunitu, ale i pro veřejnost. Vznikne tak zde atraktivní místo pro trávení volného času v parku Gustava Mahlera v Jihlavě, s výhledem na historické hradby a Bránu Matky Boží.

 

FINALISTA

KAPLICKY INTERNSHIP

TOP 6 Nejlepších diplomových prací v ČR.