Městský dům Brno

Stavba se skládá ze dvou hlavních hmot reagující na nárožní parcelu vytvářející atrium, které je využito jako zahrada pro obyvatele městského domu. Hmota na jihozápadní straně je záměrně snížena, aby se využilo prosvětlení jednotlivých bytů v severozápadní hmotě stavby v místě styku obou hmot. Nejvyšší podlaží jsou navržena jako ustupující, aby nebylo narušeno měřítko stavby. Na střešních terasách je možnost pěstovat vlastní zeleninu ve vyhrazených truhlících se zeminou a díky tomu tak zmenšit ekologickou stopu. Díky tomu zde bude docházet k vytváření nových sociálních vazeb mezi obyvateli.