Autocentrum Volkswagen Group

Hlavní myšlenkou bylo vnést dynamiku do kvádrového prostoru vytvořením perforované vlny, která opticky odděluje vystavené automobily značek Audi, Volkswagen, Škoda, Seat. Navíc perforovaná vlna umožňuje díky vytvořeným otvorům mezi jednotlivými značkami diagonální pohyb, a tak diváka intuitivně provádí celým výstavním prostorem. Bílý perforovaný plech s kruhovými otvory vytváří dojem kontinuálního halového prostoru a svými vlastnostmi zlepšuje akustiku velkého prostoru. Jednotlivé výstavní části jsou difúzně přisvětlovány shora kruhovými světlíky. Tvar autocentra reaguje na hospodárného využití pozemku dvou dílčích objektů vzájemně posunutých a ponechání původních stromů v maximální možné míře.

3.místo

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Oborové kolo ústavu architektury FAST VUT v Brně