Alpská kaple

Minimalistická kaple s výhledem na krásnou alpskou scenerii. Kaple nabízí lidem místo ke kontemplaci v přírodě. Zarámovaným pohledem na horskou krajinu je vtahuje na spiritulní cestu. Akustické panely lemují celý interiér kaple a tím zlepšují akustiku během mše. Lavice a oltář jsou z recyklovaného dřeva a reflektují potřebu neplýtvat materiály a snaží se v návštěvnících prohloubit vztah k ochraně přírody.

SPIRITUÁLNÍ CESTA

Světlem a uzavřeným prostorem je vytvořen kontrast mezi sakrální a profánní cestou. Sakrální cesta má introvertní atmosféru uzavřeného prostoru a evokuje pocity temnoty, frustrace, smutku a touhy. Rozvíjí se tak emoce osvícení. Návštěvníci se postupně připravují na duchovní zážitek. Ze vstupní ponuré emoce směrem k východu na spirituální cestu k osvícení. Na konci cesty se nachází výrazný kříž, který je umocněný přicházejícím světlem jako božskou přítomností a alpskou krajinou jako bránou do jiného světa.

1.místo

STUDENT ARCH – MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ